HD700-1000 Đầu kéo
Mạnh mẽ, tin cậy và kinh tế.
HYUNDAI ĐẦU KÉO HD1000
Nổi bật
Ngoại Thất
Nội thất
Động cơ
An toàn
Thông số xe
Chọn phiên bản